Vlada RH: Zaključak u vezi realizacije projekta rekonstrukcije državne ceste DC100 na dionici Osor – Nerezine na otoku Lošinju

HVAR, 26.10.2018.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da poduzme potrebne aktivnosti za uvrštavanje projekta  rekonstrukcije državne ceste DC100 na dionici Osor – Nerezine u duljini od 2,5 km na otoku Lošinju u Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Sam projekt je rekonstrukcija državne ceste DC100 na dionici Osor – Nerezine u duljini od 2,5 km na otoku Lošinju. Projekt obuhvaća proširenje postojeće prometnice s izgradnjom bankina, bermi, nogostupa i biciklističke staze.Za predmetni zahvat izrađeni su glavni i izvedbeni projekti. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Naime, predmetni zahvat ulazi u dio površine katastarskih čestica koje su u zemljišnim knjigama upisane kao pomorsko dobro, stoga će  se Vladi RH u narednom razdoblju predložiti na donošenje Odluka o promjeni granica pomorskog dobra radi rekonstrukcije državne ceste DC100 na dionici Osor – Nerezine i Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji za benzinsku postaju koja se nalazi pod koncesijom društva Tifon, a kojom će se smanjiti obuhvat pomorskog dobra u korist državne ceste. Društvo „Tifon“ d.o.o. je dalo pisanu suglasnost na izrađene elaborate.

Također za navedenu dionicu, potrebno je prije početka izvođenja radova provesti arheološka istraživanja (u trajanju 2 do 3 mjeseca) budući da se radi o zaštićenoj zoni, a procjena vrijednosti radova istraživanja  iznosi 499.000,00 kuna.

Početak radova planira se nakon završetka turističke sezone 2019. godine, a ukupna vrijednost  projekta procijenjena je na iznos oko 31.4 milijuna kuna (bez PDV-a).

Sredstva su  osigurana u financijskom plana društva Hrvatske ceste za 2018. i projekcijama plana za 2019. i 2020. Godinu, te u projekciji proračuna grada Malog Lošinja za 2020. godinu.

Aktivnostima vezanim za provedbu ovog projekta koordinirat će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dok će nositelj projekta biti društvo Hrvatske ceste.