Vlada RH: Usvojen Zaključak o aktivnostima projekta poboljšanja prometne povezanosti otoka Hvara

HVAR, 26.10.2018.
Vlada je na današnjoj 121. sjednici posvećenoj hrvatskim otocima usvojila Zaključak o aktivnostima projekta poboljšanja prometne povezanosti otoka Hvara: Poljica – Sućuraj – Drvenik – čvor Ravča.

Naime, projekt poboljšanja prometne povezanosti otoka Hvara: Poljica-Sućuraj-Drvenik-čvor Ravča vraćen je u nadležnost društva Hrvatske ceste temeljem donesenog Zaključka Vlade RH na sjednici u Splitu, te se ovim Zaključkom dalje određuje kontinuitet pripreme i provedbe projekta gdje je za koordinaciju svih aktivnosti vezanih uz pripremu i provedbu projekta određeno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Hrvatske ceste ugovorile su izradu studije izvedivosti, procijenjene vrijednosti  1.795.000,00 kuna, koja će biti temelj za razmatranje budućeg modela financiranja, dok se sama izgradnja ceste planira od 2021. do 2027. godine, te će realne procjene vrijednosti radova bit će moguće dati po završetku studije opravdanosti.

Glavni izazov pri realizaciji projekta predstavlja savladavanje planinskog masiva Biokova, koje je u varijantnim rješenjima predviđeno tunelom veće ili manje duljine, ovisno o odabranim elementima ceste. Za izgradnju spojne ceste čvor Ravča (na A1) – Drvenik (DC8) predviđa se trajanje izgradnje od 2,5 godine, te će ista omogućiti bolju prometnu povezanost turističkih mjesta južnog dijela Makarskog primorja s ostatkom Hrvatske, a razvojem luke Drvenik postiže se bolja i efikasnija veza srednjodalmatinskih otoka s kopnom što značajno podiže njihovu konkurentnost i atraktivnost, a time i privlači mnoge investitore. Posebno do izražaja dolazi istočni dio Hvara koji zbog loše prometne povezanosti do sada nije valorizirao turistički razvojni kapacitet.

Rekonstrukciju i djelomično izmještanje glavne otočne državne ceste DC116 u duljini od 38 km na dionicama od Poljica do Sućurja prati i projekt izgradnje komunalne infrastrukture otoka, kroz instalacije koje će biti postavljene u cestovnom pojasu.

Nadalje, ovaj Zaključak zadužuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da osigura izradu projektne dokumentacije i dobivanja svih suglasnosti i dozvola te odabere model financiranja, dok se  Ministarstvo okoliša i energetike zadužuje da osigura sudjelovanje društava Hrvatska Elektroprivreda  i Hrvatske vode u pripremi projektne dokumentacije, ishođenju suglasnosti i dozvola te financiranju projekta. Isto tako sva ostala nadležna ministarstva i druga nadležna tijela u suradnji s društvom Hrvatske ceste, Općinom Podgora, Općinom Jelsa, Općinom Sućuraj i Splitsko-dalmatinskom županijom trebaju osigurati potrebnu podršku i suradnju u pripremi i provođenju ovoga projekta.