Vlada RH: Usvojen Zaključka u vezi s realizacijom Projekta izgradnje obilaznice grada Visa

HVAR, 26.10.2018.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zaključak u vezi s realizacijom Projekta izgradnje obilaznice grada Visa.

Stoga se danas usvojenim Zaključkom zadužuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da u suradnji s društvom Hrvatske ceste d.o.o. osigura potrebnu podršku, suradnju i stručnu pomoć u pripremi i provođenju ovog projekta.

Projektom je predviđena izgradnja obilaznice grada Visa, dionice duljine cca 1666 m, a što u suštini predstavlja produljenje lokalne ceste LC67212 od raskrižja s lokalnom cestom LC67213 prema „Češkoj vili“, budućoj turističkoj zoni.

Uz cestu je predviđena izgradnja parkirališnih površina za osobne automobile i autobuse, kao i kolni te pješački pristup lokaciji „Češka vila“.

Dodajmo kako je za prometnicu u međuvremenu ishođena građevinska dozvola, a u tijeku je i provedba javnog natječaja za izvođenje radova.

Početak radova na dionici planiran je za studeni ove godine, s rokom završetka do iduće turističke sezone.

Istaknimo kako su sredstva za provedbu ovoga Projekta procijenjena na iznos od 12,57 milijuna kuna (s PDV-om). Ista su osigurana u financijskom planu Županijske uprave za ceste Splitsko-dalmatinske županije za 2018., te u prijedlozima financijskog plana za 2019. i 2020. godinu.