Vlada RH: Usvojen Zaključak za Projekt obnove državne ceste DC117 na dionici odvojak za Rukavac - Vis

HVAR, 26.10.2018.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila prijedlog Zaključka za Projekt obnove državne ceste DC117 na dionici odvojak za Rukavac - Vis, na otoku Visu.

Ovim se Zaključkom zadužuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da poduzme potrebne radnje i aktivnosti za uvrštavanje Projekta u Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Aktivnostima vezanim za provedbu ovog projekta koordinirat će resorno Ministarstvo, dok će nositelj projekta biti društvo Hrvatske ceste d.o.o..

Podsjetimo, riječ je o državnoj cesti DC117, duljine 19,9 km, na dijelu između Komiže i Visa. Dionica  ceste u cijelosti prolazi neurbaniziranim područjem tj. rubnim dijelom naselja. Na trasi se nalazi i nekoliko manjih, neadekvatno uređenih odvojaka.

Predmet ovog projekta jest obnova državne ceste na dionici odvojak za Rukavac – Vis, ukupne duljine cca 4,9 km. Početak dionice je kod odvojka za naselje i uvalu Rukavac, a završetak iznad grada Visa, na spoju sa županijskom cestom ŽC67212.

Projektom će se obnoviti i sanirati kolnik, popraviti geometrija ceste, urediti odvodnja, zamijeniti i obnoviti prometna oprema i signalizacija, urediti pokosi, a sve sa svrhom udobnije vožnje i sigurnijeg odvijanja prometa.

Ukupna procijenjena vrijednost zahvata iznosi 29 milijuna kuna (bez PDV-a), pri čemu je početak radova planiran nakon završetka turističke sezone 2019. godine. Sredstva za radove osigurana su u financijskom planu društva Hrvatske ceste d.o.o. za 2018. godinu i projekcijama plana za 2019. i 2020. godinu.