Vlada RH: Usvojen konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

ZAGREB, 11.10.2018.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Donošenjem ovog Zakona, vrši se dodatno usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, i to s Direktivom 2009/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. godine te izmjenom  Direktive Vijeća 1999/35/EZ i Direktive 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća. Tako se u cilju osiguranja neovisnosti rada Agencije iz Zakona brišu odredbe koje su omogućavale njezino financiranje i iz drugih izvora, poput donacija, fondova i slično.

Nadalje, usklađivanjem odredbi Zakona s Direktivom (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. godine o sigurnosti željeznica, terminološki se usklađuje naziv Agencije (Agencija Europske unije za željeznice) i utvrđuje obveza provođenja istrage u željezničkom sustavu od strane Agencije.

Izmjenama i dopunama Zakona propisuje se i mogućnost korištenja stručnjaka za istraživanje nesreća u okviru stalnih i povremenih stručnih savjetodavnih tijela u svakom od područja istraživanja iz njene nadležnosti.

Također, propisuju se i nove odredbe kojima se zabranjuje sprječavanje i ometanje službenog rada Agencije, kao i prekršajne odredbe u slučaju takvih radnji.

Zaključimo kako će se sredstva za provedbu ovog Zakona, u iznosu od 90.000 kuna, osigurati u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018.godinu (preraspodjela).