Vlada RH: Usvojen Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu u 2017. godini

PULA, 13.09.2018.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu u 2017. godini.

Naime, Povjerenstvo je tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano analiziralo statističke pokazatelje sigurnosti zračnog prometa; pratilo provedbu Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu i Plana sigurnosti, davalo preporuke i smjernice temeljem kojih su pokrenute aktivnosti od značaja za sigurnost zračnog prometa, te izradilo prijedlog revizije Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu sa pripadajućim prijedlogom Plana sigurnosti za razdoblje 2018. - 2022. godine.

Pritom je ukupno stanje sigurnosti zračnog prometa u Republici Hrvatskoj ocijenjeno povoljnim, dok izvješća o sigurnosti zračnog prometa ukazuju na stabilnost situacije.

Stoga će se i u slijedećem razdoblju nastaviti sa sustavnim radom na održavanju i unaprjeđenju sigurnosti zračnog prometa u Republici Hrvatskoj, posebno u domeni generalne avijacije, a gdje je, podsjetimo i zabilježen najveći broj neželjenih događaja.

Naime, namjera je Povjerenstva uspostaviti najveću moguću razinu standarda sigurnosti zračnog prometa, te poboljšati regionalnu suradnju i suradnju s međunarodnim organizacijama, u cilju podizanja razine sigurnosti i razmjene podataka o sigurnosti.