Informacije o zastojima u prometu u Europskoj uniji

Uredbom Vijeća (EZ) br. 2679/98 od 7. prosinca 1998. o funkcioniranju unutarnjeg tržišta u odnosu na slobodno kretanje robe među državama članicama (tzv. Strawberry Regulation), utvrđeni su posebni postupci hitnih aktivnosti za otklanjanje prepreka u slobodnom kretanju roba između država članica.

Uredba propisuje da, kada se pojavi prepreka (npr. štrajk) ili kada postoji opasnost njezina nastanka, svaka država članica koja raspolaže relevantnim informacijama, iste odmah prosljeđuje Europskoj komisiji, koja ih dalje prosljeđuje drugim državama članicama.

Kako bi se omogućila ponovna sloboda kretanja robe, države članice su obvezne pružati spomenute informacije javnosti.

U nastavku se nalaze informacije o zastojima u prometu na području Europske unije.