Vlada RH: Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Lučke uprave Ploče

ZAGREB, 21.06.2018.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta Lučke uprave Ploče, a koju je donijelo Upravno vijeće Lučke uprave Ploče, dana 7. ožujka 2018. godine.

Promjene se odnose prije svega na unutarnje ustrojstvo Lučke uprave Ploče, koje su nužne zbog obima i složenosti poslova koje ista obavlja, s time da u pojedinim odredbama dolazi do nomotehničkog ujednačavanja izričaja, te dopunjavanja ovlasti Upravnog vijeća lučke uprave Ploče.