Vlada RH: Usvojena Odluka o raspolaganju viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta

ZAGREB, 21.06.2018.
Vlada je na današnjoj 102. sjednici usvojila Odluku o raspolaganju viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta (HHI).

Ovom Odlukom utvrđeno je da tijekom 2017. godini Institut kao rezultat obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima ostvario je višak prihoda i primitaka u iznosu od 1,6 milijuna kuna, dok preneseni višak prihoda i primitaka iz ranijih godina iznosi 3,8 milijuna kuna, što ukupno iznosi 5, 49 milijuna kuna.

Predmetnom Odlukom višak prihoda nad rashodima daje se na raspolaganje HHI-u tako da se s 1,89 milijuna kuna financiraju materijalni rashodi poslovanja (za hidrografsku izmjeru šireg akvatorija Zapadne obale Istre, hidrografsku izmjera jednog dijela akvatorija Murterskog mora i drugih područja) dok je 3,6 milijuna kuna namijenjeno za nabavu nefinancijske imovine potrebne za uspostavu Hidrografskog informacijskog sustava (HIS).

Donošenje ove Odluke neće utjecati na Državni proračun Republike Hrvatske.