NATJEČAJ - za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog smjera i ribarsko - nautičkog smjera u akademskoj, odnosno školskoj 2018. / 2019. godini

30.10.2018.
 
Temeljem točke V. Odluke o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera, Klasa: 604-02718-04/1, Urbroj: 530-03-2-2-2-17-1 od 14. lipnja 2018. godine, Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima, preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera, Klasa: 604-02/18-04/1, Urbroj: 530-03-2-2-2-18-2 od 14. lipnja 2018. godine, kao i zaključaka sa sjednice Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera u akademskoj odnosno školskoj godini 2018./2019., održanoj dana 25. listopada 2018. godine, ministar mora, prometa i infrastrukture donosi Privremenu rang listu studenata i učenika koji su podnijeli prijavu na natječaj.