Dodjela jedinstvene oznake proizvođača - obrasci i troškovi

OBRAZAC 1 PROIZVOĐAČI IZ HRVATSKE (.docx)
OBRAZAC 2 PROIZVOĐAČI IZ TREĆIH ZEMALJA (.docx)
OBRAZAC 3 OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI NAKON IZGRADNJE (PCA) (.docx)

TABLICA 1 POPIS JEDINSTVENIH OZNAKA PROIZVOĐAČA IZ HRVATSKE (.pdf)
TABLICA 2 POPIS JEDINSTVENIH OZNAKA PROIZVOĐAČA IZ TREĆIH ZEMALJA
TABLICA 3 POPIS IDENTIFIKACIJSKIH OZNAKA OCJENJIVANJA NAKON IZGRADNJE (PCA)