Vlada RH: Usvojena Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije (Luka Sućuraj)

ZAGREB, 08.03.2018.
Na današnjoj je sjednici Vlade usvojena Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije.

Odlukom se smanjuje obuhvat lučkog područja luke otvorene za javni promet Sućuraj na otoku Hvaru.

Izmjena obuhvata lučkog područja uključuje izuzimanje manjeg dijela postojećeg lučkog područja luke otvorene za javni promet Sućuraj u korist lučkog područja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma, koja se planira dati u koncesiju, a sve u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Sućuraj.

Podsjetimo kako se općinskim prostornim planom na lučkom području luke Sućuraj predviđa dogradnja vanjskog trajektnog veza. Izgradnja veza omogućit će sezonski prihvat novog većeg trajekta te brži i veći obuhvat prijevoza ljudi i vozila na relaciji kopno-otok Hvar.

Donošenje ove Odluke neće utjecati na Državni proračun Republike Hrvatske.