Vlada RH: Dana suglasnost za izmjenu lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet na području PGŽ-a

ZAGREB, 01.02.2018.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području PGŽ-a.

Podsjetimo, Županijska skupština Primorsko-goranske županije zatražila je suglasnost Vlade RH za proširenjem obuhvata i utvrđivanjem lučkog područja za dvije (2) luke otvorene za javni promet.

Riječ je o luci Črni mul (Crikvenica), u kojoj se povećava postojeći obuhvat lučkog područja radi povećanja broja komunalnih i nautičkih vezova (60+40), sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji.

Odlukom se po prvi puta utvrđuje i lučko područje luke Perčin u Jadranovu. U luci će se urediti oko 250 vezova, u omjeru 60 posto komunalnih i 40 posto nautičkih.

Istaknimo kako su svi navedeni obuhvati usklađeni s važećom prostorno-planskom dokumentacijom te da usvajanje današnje Odluke nema financijski učinak na Državni proračun Republike Hrvatske.