"Tema dana" - pomoćnik ministra, kap. Siniša Orlić predstavio ciljeve, tijek i rezultate održane akcije 'SIGURNA PLOVIDBA 2017'

HTV 1, 10.08.2017.