NAUTIKA

NAUTIČKA SIDRIŠTA

Grafički prikaz nautičkih sidrišta


PROPISI:
  - Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 42/17)
  - Ordinance on the conditions for conducting the activity of chartering of vessels with or without crew and the provision of guest accommodation services on vessels (.pdf)
  - Naredba o izmjeni Naredbe o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica (NN 42/17)
  - Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica (NN 159/13)


OBRASCI:
  - Zahtjev za dodjelu korisničkog prava na centralnoj bazi podataka za prijavu listi posade i putnika na plovilima za iznajmljivanje (.docx)
  - Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje kabotaže u svrhu obavljanja charter djelatnosti (.docx)
  - Zahtjev za dodjelu korisničkog prava rada za jahte i brodice (.docx)


Priznate isprave izdane od nadležnih tijela stranih država za upravljanje brodicama i jahtama hrvatske zastave >>>