Vlada RH: Usvojen Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2017. Godinu

ZAGREB, 07.04.2017.
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2017. godinu.

Težišne aktivnosti Agencije u 2017. godini bit će usmjerene na daljnje unaprjeđivanje standarda sigurnosti i zaštite te razvoj civilnog zračnog prometa u Republici Hrvatskoj.

Tako je u 2017. godini planirano 585 nadzora (inspekcija) u području letačkih operacija, 38 nadzora (inspekcija) u području aerodroma, 75 nadzora (inspekcija) u području usluga u zračnoj plovidbi i upravljanja zračnim prometom te 60 nadzora (inspekcija) u području zaštite civilnog zračnog prometa.

Agencija će i u 2017. godini obavljati poslove ekonomske regulacije u području civilnog zračnog prometa koja uključuje utvrđivanje i odobravanje različitih vrsta naknada te nadzor ekonomske sposobnosti subjekata u civilnom zrakoplovstvu RH.

Nadalje, očekuju se četiri standardizacijske inspekcije Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) kojima će se procijeniti sposobnost Agencije za obavljanje poslova nadzora sigurnosti u području plovidbenosti zrakoplova, pregleda na stajanci koji se obavljaju na zrakoplovima operatora koji su pod regulatornim nadzorom druge države, te licenciranja pilota i zdravstvene sposobnosti.

Financijska sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije planirana su u Državnom proračunu za 2017. godinu u iznosu od 84.054.000 kn, uz projekcije financijskih sredstava za 2018. i 2019. godinu.