Održan tematski sastanak o izgradnji luke otvorene za javni promet „Krilo“

ZAGREB, 06.02.2017.
Projekt izgradnje luke otvorene za javni promet „Krilo“ bio je tema sastanka koji je održan na inicijativu državne tajnice za more, Maje Markovčić Kostelac s predstavnicima Hrvatske gospodarske komore, općine Dugi rat, lučke uprave Splitsko - dalmatinske županije, lučke kapetanije Split i Hrvatske udruge privatnih brodara Split.

Na sastanku je sudjelovala i pomoćnica ministra ispred Uprave pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Jadranka Fržop.

Državna tajnica za more Markovčič Kostelac osvrnula se temeljem obrađenih i dostupnih podataka na činjenicu da je u Općini Dugi rat trenutno registrirano 158 brodova namjenjenih za turistička kružna putovanja, a za čija sidrenja nema dovoljno mjesta u postojećoj luci Krilo, odnosno, postojeći lučki infrastrukturni objekti objekti nisu adekvatni i ne zadovoljavju trenutne potrebe.

"Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao resorno tijelo podržava realizaciju projekta kroz osiguranje dostatnih kapaciteta i odgovarajućih vezova za postojeću brodsku flotu te predlaže fazno rješavanje problema sukladno prostornim planovima i strateškim dokumentima.". - zaključila je na kraju sastanka državna tajnica za more, Maja Markovčić Kostelac.

Sve brodarske tvrtke koje su registrirane pri Općini Dugi Rat realiziraju zapošljavanje tijekom sezone i preko tisuću pomoraca, hrvatskih državljana, što je značajan podatak u dijelu održivosti gospodarstva, ali i širega konteksta razvoja hrvatskog priobalja, pri tom valja istaknuti činjenicu da su na ovu brodarsku djelatnost vezane i brojne druge poslovne djelatnosti u Općini, kao što su dobavljači, razne usluge i servisi koje brodovi koriste, a koje nude hrvatske tvrtke i obrti.

Ne zanemariv udjel u potpori ovoj djelatnosti predstavlja i Općina Dugi rat koja na ime potpora sudjeluje sa 30 posto financijskih sredstava, izdvojenih iz ukupnih prihoda koje ostvaruje iz turističkih noćenja.