OBAVIJEST: Nove CEMT potvrde za motorna vozila čija najveća dopuštena masa uključujući masu poluprikolice je veća od 3,5 a ne prelazi 6 tona

Na sastanku Radne grupe za cestovni prijevoz Međunarodnog transportnog foruma (International Transport Forum), održanom u Parizu 25. - 26. rujna 2014. godine, utvrđen je novi model potvrde o sukladnosti  tehničkih i sigurnosnih zahtjeva za EURO IV, EURO V, EEV i EURO VI motorna vozila čija najveća dopuštena masa je veća od 3,5 tone i ne prelazi  6 tona (obrazac zelene boje), te potvrde o sukladnosti priključnog vozila najveće dopuštene mase do 3,5 tone s tehničkim i sigurnosnim zahtjevima (obrazac žute boje).

Navedene potvrde izdaje proizvođač vozila ili opunomoćeni predstavnik proizvođača u zemlji registracije ili ovlaštena služba u zemlji registracije, ukoliko u zemlji nema opunomoćenih predstavnika proizvođača.

Prilikom korištenja ECMT dozvole, uz navedene potvrde u vozilu se također mora nalaziti i potvrda o ispitivanju tehničke ispravnosti motornog i priključnog vozila (obrazac bijele boje) koji izdaje Centar za vozila Hrvatske d.d..

Navedene potvrde stupaju na snagu 1. siječnja 2015. godine.