Sastanak Odbora za koordinaciju Funkcionalnog bloka zračnog prostora Srednje Europe

ZAGREB, 01.11.2014.
Dvodnevni sastanak Odbora za koordinaciju nacionalnih nadzornih tijela Funkcionalnog bloka zračnog prostora središnje Europe (NCS CC FAB CE) održan je 30. i 31. listopadau prostorijama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. U ime Republike Hrvatske odborom je predsjedavao Vlado Bagarić, pomoćnik direktora HACZ za ATM / ANS.

Odbor provodi aktivnosti u skladu s potpisanim sporazumom Nacionalnih nadzornih tijela između članica Funkcionalnog bloka zračnog prostora središnje Europe. Između ostaloga, težišne aktivnosti se odnose na harmonizaciju aktivnosti nadzora sigurnosti unutar FAB CE. Naime, temeljem Sporazuma o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog prostora Srednje Europe (FAB CE) koji je potpisan 5. svibnja 2011. godine u Brdu kod Kranja u Sloveniji, te Zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog prostora Srednje Europe, HACZ aktivno sudjeluje u radnim tijelima FAB CE.

Budući da je HACZ temeljem Zakona o zračnom prometu imenovana kao Nacionalno nadzorno tijelo, temeljem gore navedenog sporazuma zadužena je da zajedno s ostalim predstavnicima nacionalnih nadzornih tijela FAB CE država (Austrije, Bosne i Hercegovine, Češke, Mađarske, Slovačke i Slovenije) vrši nadzor sigurnosti pružatelja usluga u zračnoj plovidbi unutar Funkcionalnog bloka zračnog prostora Srednje Europe (FAB CE).

Kako bi se implementirala zadaća nadzora sigurnosti FAB CE, 30. svibnja 2011. godine potpisan je u Bratislavi Sporazum o suradnji kojim se pobliže reguliraju odnosi između nacionalnih nadzornih tijela unutar FAB-CE, te je temeljem tog sporazuma definiran Odbor za koordinaciju FAB CE nacionalnih nadzornih tijela (FAB CE National Supervisory Authority Coordination Committee).