Vlada prihvatila prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Croatia Airlines d.d. za dugoročno kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d.

ZAGREB, 18.12.2013.
Croatia Airlines d.d. tražila je suglasnost Vlade za reprogram dugoročnog deviznog kredita kod Privredne banke Zagreb d.d., koji je sklopljen 26. studenog 2013. na iznos od 1.350.000,00 eura s počekom do godinu od dana potpisa Ugovora i s krajnjim rokom povrata do tri godine od dana potpisa Ugovora o kreditu.

Reprogram kredita potreban je kako bi se nastavila provedba programa restrukturiranja, odobrenog od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, i jedne od provedbenih mjera, a to je racionalizacija broja zaposlenih. Upravo se ovim kreditom osiguravaju sredstva za financiranje troškova otpremnina i dokupa staža zaposlenika koji odlaze iz Croatie Airlines d.d..