Javne ceste

Javne ceste

 • Zakon o javnim cestama (NN 180/04), Zakon o dopuni Zakona o javnim cestama (NN 65/02), Zakon o izmjeni Zakona o javnim cestama (NN 114/01), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama (NN 27/01), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama (NN 76/98), Zakon o javnim cestama (NN 100/96), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama (NN 34/91), Zakon o javnim cestama (NN 42/90), Zakon o javnim cestama (NN 20/90)    
 • Statut Poduzeća 'Hrvatske ceste' (NN 57/90)
 • Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama (NN 112/97)
 • Uredba o vođenju Registra javnih cesta (NN 32/01)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Hrvatskih autocesta (NN 31/04)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2004. godinu Hrvatskih cesta (NN 31/04)
 • Odluka o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje Hrvatskih autocesta d.o.o. kod PEFCO (Private Export Funding Corporation) uz OPIC osiguranje (NN 92/04)
 • Pravilnik o prekomjernoj uporabi javnih cesta (NN 40/00) - USRH (NN 122/03) odbacuje prijedlog za ocjenu ustavnosti odredaba članaka 2. i 3. Pravilnika
 • Pravilnik o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN 73/98)
 • Europski sporazum o glavnim međunarodnim cestama S.l. (M.u. 5/80 ; M.u. 3/95)

Projektiranje javnih cesta

 • Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02)
 • Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 73/98)

Građenje, održavanje i zaštita javnih cesta

 • Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 25/98) ; (NN 162/98)
 • Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz ukupnih prihoda Hrvatskih cesta d.o.o. u 2004. godini (NN 1/04)
 • Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz ukupnih prihoda Hrvatskih cesta d.o.o. u 2003. godini (NN 54/03
 • Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2001. do 2004. godine (NN 19/01) ; (NN 1/02) ; (NN 3/02) ; (NN 148/02) ; (NN 20/03) ; (NN 145/03) ; (NN 200/03) ; (NN 41/04)
 • Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za financiranje izgradnje autoceste Rijeka - Zagreb M.u. 10/02
 • Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj M.u. 10/03, 18/03
 • Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj M.u. 10/03
 • Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt dovršetka autoceste na Koridoru X u Republici Hrvatskoj (M.u. 6/04)

Razvrstavanje javnih cesta

 • Odluka - o razvsrtavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (NN 17/10)
 • Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 63/99)
 • Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (NN 79/99) ; (NN 111/00) ; (NN 98/01) ; (NN 143/02) ; (NN 153/02)

Ophodnja javnih cesta

 • Ispitni program za provjeru stručne osposobljenosti ophodara (NN 39/03)
 • Pravila i tehnički uvjeti za ophodnju javnih cesta (NN 111/99)

Cestovno zemljište

 • Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN 94/98) ; (NN 126/03) ; (NN 53/04)
 • Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti (NN 135/99) ; (NN 126/03)
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za korištenje cestovnog zemljišta i visine naknade od obavljanja pratećih djelatnosti na javnim cestama (NN 45/95)